Proverbs

Croatian(i) 1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog: 2 da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi; 3 da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost; 4 da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće; 5 kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli; 6 da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke. 7 Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku. 8 Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! 9 Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata. 10 Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj; 11 ako bi rekli: "Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što; 12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob; 13 naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom; 14 bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu." 15 Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze. 16 Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv. 17 Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama. 18 A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu. 19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane. 20 Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas; 21 propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi: 22 "Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje? 23 Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima. 24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi. 25 Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene; 26 zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba: 27 kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka. 28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći. 29 Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha 30 niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu. 31 Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta. 32 Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne. 33 A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla."