Ecclesiastes 1:1

DSV(i) 1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.