Exodus 35:27

DSV(i) 27 De oversten nu brachten sardonixstenen en vulstenen, tot den efod en tot den borstlap;