Jeremiah 1:4

DSV(i) 4 Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende: