Psalms 124:8

DSV(i) 8 Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.