Romans 7:24

DSV(i) 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?