2 Kings 19:23

DSV_Strongs(i)
  23 H3027 Door middel H4397 uwer boden H136 hebt gij den HEERE H2778 H8765 gehoond H559 H8799 , en gezegd H589 : Ik H7230 heb met de menigte H7393 H8675 H7393 mijner wagenen H5927 H8804 beklommen H4791 de hoogten H2022 der bergen H3411 , de zijden H3844 van den Libanon H6967 ; en ik zal zijn hoge H730 cederbomen H4004 , en zijn uitgelezen H1265 dennebomen H3772 H8799 afhouwen H935 H8799 ; en zal komen H7093 in zijn uiterste H4411 herberg H3293 , in het woud H3760 zijns schonen velds.