Acts 14:15

DSV_Strongs(i)
  15 G2532 En G3004 G5723 zeggende G435 : Mannen G5101 , waarom G4160 G5719 doet gij G5130 deze dingen G2249 ? Wij G2070 G5748 zijn G2532 ook G444 mensen G3663 van gelijke bewegingen G5213 als gij G2097 G5734 , en verkondigen G5209 ulieden G575 , dat gij u zoudt van G5023 deze G3152 ijdele G1994 G5721 [dingen] bekeren G1909 tot G2198 G5723 den levenden G2316 God G3739 , Die G4160 G5656 gemaakt heeft G3772 den hemel G2532 , en G1093 de aarde G2532 , en G2281 de zee G2532 , en G3956 al G1722 hetgeen in G846 dezelve is;