Acts 23:12-15

DSV_Strongs(i)
  12 G1161 En G2250 als het dag G1096 G5637 geworden was G4160 G5660 , maakten G5100 sommigen G2453 van de Joden G4963 een samenrotting G332 G5656 , en vervloekten G1438 zichzelven G3004 G5723 , zeggende G3383 , dat zij noch G5315 G5629 eten G3383 noch G4095 G5629 drinken zouden G2193 , totdat G3972 zij Paulus G615 G5725 zouden gedood hebben.
  13 G1161 En G2258 G5713 zij waren G4119 meer dan G5062 veertig G3588 , die G5026 dezen G4945 eed G4160 G5761 te zamen gedaan hadden;
  14 G3748 Dewelke G4334 G5631 gingen G749 tot de overpriesters G2532 en G4245 de ouderlingen G2036 G5627 , en zeiden G1438 : Wij hebben ons zelven G331 met vervloeking G332 G5656 vervloekt G3367 , niets G1089 G5664 te zullen nuttigen G2193 G3739 , totdat G3972 wij Paulus G615 G5725 zullen gedood hebben.
  15 G5210 Gij G3767 dan G3568 nu G1718 G , laat G5506 den overste G1718 G5657 weten G4862 met G4892 den raad G3704 , dat G846 hij hem G839 morgen G4314 tot G5209 u G2609 G5632 afbrenge G5613 , alsof G197 gij nadere G1231 G kennis G3195 G5723 zoudt G1231 G5721 nemen G4012 van G846 zijn G1161 zaken; en G2249 wij G2070 G5748 zijn G2092 bereid G846 hem G337 G5629 om te brengen G4253 , eer G846 hij G1448 G5658 bij [u] komt.