Daniel 4:23

DSV_Strongs(i)
  23 H4430 Dat nu de koning H5894 , een wachter H6922 , namelijk een heilige H2370 H8754 gezien heeft H4481 , van H8065 den hemel H5182 H8750 afkomende H560 H8750 , die zeide H1414 H0 : Houwt H363 dezen boom H1414 af H2255 H8740 , en verderft H1297 hem; doch H7662 H8747 laat H6136 den stam H8330 [met] zijn wortelen H772 in de aarde H6523 , en met een ijzeren H5174 en koperen H613 band H1883 in het tedere gras H1251 des velds H2920 , en in de dauw H8065 des hemels H6647 H8721 nat gemaakt worden H2508 , en dat zijn deel H5974 zij met H2423 het gedierte H1251 des velds H5705 , totdat H7655 er zeven H5732 tijden H5922 over H2499 hem voorbijgaan;