Numbers 5:27

DSV_Strongs(i)
  27 H4325 Als hij haar nu dat water H8248 H8689 zal te drinken gegeven hebben H2930 H8738 , het zal geschieden, indien zij onrein geworden is H376 , en tegen haar man H4604 door overtreding H4603 H8799 zal overtreden hebben H4325 , dat het water H779 H8764 , hetwelk vervloeking medebrengt H4751 , tot bitterheid H935 H8804 in haar ingaan zal H990 , en haar buik H6638 H8804 zwellen H3409 , en haar heup H5307 H8804 vervallen zal H802 ; en die vrouw H7130 zal in het midden H5971 van haar volk H423 tot een vloek zijn.