Psalms 33:6-9

DSV_Strongs(i)
  6 H1697 Door het Woord H3068 des HEEREN H8064 zijn de hemelen H6213 H8738 gemaakt H7307 , en door den Geest H6310 Zijns monds H6635 al hun heir.
  7 H3664 H8802 Hij vergadert H4325 de wateren H3220 der zee H5067 als op een hoop H5414 H8802 ; Hij stelt H8415 den afgronden H214 schatkameren.
  8 H776 Laat de ganse aarde H3068 voor den HEERE H3372 H8799 vrezen H3427 H8802 ; laat alle inwoners H8398 van de wereld H1481 H8799 voor Hem schrikken.
  9 H559 H8804 Want Hij spreekt H6680 H8765 , en het is er; Hij gebiedt H5975 H8799 , en het staat er.