Genesis 2:11

Danish(i) 11 Den førstes Navn er Pison, hvilken løber om det ganske Land Havila, Hvor der er Guld.