Mark 8:22-25

Danish(i) 22 Og han kom til Bethsaida; og de førte en Blind til ham og bade ham, at han vilde røre ved ham. 23 Og han tog den Blinde ved Haanden og ledte ham hen udenfor Byen og spyttede i hans Øine og lagde Hænderne paa ham og spurgte ham, og han saae Noget. 24 Og han saae op og sagde: jeg seer Mennesker, som Træer, gaae omkring. 25 Derefter lagde han atter Hænderne paa hans Øine og kom ham til at see, og han blev helbredet og saae Alle klarlig.