Matthew 13:3-9

Danish(i) 3 Og han talede meget til dem ved Lignelser og sagde: see, en Sædemand gik ud at saae. 4 Og idet han saaede, faldt Noget ved Veien; og Fuglene kom, og aade det op. 5 Men Noget faldt paa Steengrund, hvor det ikke havde megen Jord: og det voxte snart op, fordi det ikke havde dyb Jord. 6 Men der Solen gik op, blev det forbrændt, og fordi det ikke havde rod, visnede det. 7 Men Noget faldt iblandt Torne; og Tornene voxte op, og kvalte det. 8 Men Noget faldt i god Jord, og bar Frugt; Noget hundrede Fold, men Noget Tresindstyve Fold, men Noget dredive Fold. 9 Hvo som haver Øren at høre med, han høre!