Psalms 33:6-9

Danish(i) 6 Himlene ere gjorte ved HERRENS Ord og al deres Hær ved hans Munds Aande. 7 Han holder Vandet sammen i Havet som en Dynge; han lægger de dybe Vande i Forraadskamre. 8 Al Jorden frygte HERREN! alle Verdens Indbyggere bæve for ham! 9 Thi han talte, og det skete; han bød, saa stod det der.