Jeremiah 5:23

FinnishPR(i) 23 Mutta tällä kansalla on uppiniskainen ja tottelematon sydän; he ovat poikenneet ja menneet pois.