Psalms 102:25

FinnishPR(i) 25 (H102:26) Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.