Nehemiah 10:27

Geneva(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.