Ecclesiastes 12:8-10

HOT(i) 8 הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל׃ 9 ויתר שׁהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משׁלים הרבה׃ 10 בקשׁ קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישׁר דברי אמת׃