Luke 8:14

IGNT(i)
  14 G3588 το   G1161 δε And That Which G1519 εις Into G3588 τας The G173 ακανθας Thorns G4098 (G5631) πεσον Fell, G3778 ουτοι These G1526 (G5748) εισιν Are G3588 οι They Who G191 (G5660) ακουσαντες Having Heard, G2532 και And G5259 υπο Under G3308 μεριμνων Cares G2532 και And G4149 πλουτου Riches G2532 και And G2237 ηδονων   G3588 του Pleasures G979 βιου Of Life G4198 (G5740) πορευομενοι Moving Along G4846 (G5743) συμπνιγονται Are Choked, G2532 και And G3756 ου Not G5052 (G5719) τελεσφορουσιν Do Bring To Perfection.