Isaiah 40:28

LXX_WH(i)
    28 G2532 CONJ και G3568 ADV νυν G3364 ADV ουκ G1097 V-AAI-2S εγνως G1487 CONJ ει G3165 ADV μη G191 V-AAI-2S ηκουσας G2316 N-NSM θεος G166 A-NSM αιωνιος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G2680 V-AAPNS κατασκευασας G3588 T-APN τα   A-APN ακρα G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G3364 ADV ου G3983 V-FAI-3S πεινασει G3761 CONJ ουδε G2872 V-FAI-3S κοπιασει G3761 CONJ ουδε G1510 V-PAI-3S εστιν   N-NSF εξευρεσις G3588 T-GSF της G5428 N-GSF φρονησεως G846 D-GSM αυτου
Brenton(i) 28 And now, hast thou not known? hast thou not heard? the eternal God, the God that formed the ends of the earth, shall not hunger, nor be weary, and there is no searching of his understanding.