Isaiah 43

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G3568 ADV νυν G3778 ADV ουτως G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G4160 V-AAPNS ποιησας G4771 P-AS σε G2384 N-PRI ιακωβ G3588 T-NSM ο G4111 V-AAPNS πλασας G4771 P-AS σε G2474 N-PRI ισραηλ G3165 ADV μη G5399 V-PMD-2S φοβου G3754 CONJ οτι G3084 V-AMI-1S ελυτρωσαμην G4771 P-AS σε G2564 V-AAI-1S εκαλεσα G4771 P-AS σε G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G4771 P-GS σου G1699 A-NSM εμος G1510 V-PAI-2S ει G4771 P-NS συ
    2 G2532 CONJ και G1437 PRT εαν G1224 V-PAS-2S διαβαινης G1223 PREP δι G5204 N-GSN υδατος G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G1510 V-PAI-1S ειμι G2532 CONJ και G4215 N-NPM ποταμοι G3364 ADV ου   V-FAI-3P συγκλυσουσιν G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G1437 PRT εαν G1330 V-AAS-2S διελθης G1223 PREP δια G4442 N-GSN πυρος G3364 ADV ου G3165 ADV μη G2618 V-APS-2S κατακαυθης G5395 N-NSF φλοξ G3364 ADV ου G2618 V-FAI-3S κατακαυσει G4771 P-AS σε
    3 G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4771 P-GS σου G3588 T-NSM ο G40 A-NSM αγιος G2474 N-PRI ισραηλ G3588 T-NSM ο G4982 V-PAPNS σωζων G4771 P-AS σε G4160 V-AAI-1S εποιησα G4771 P-GS σου   N-ASN αλλαγμα G125 N-ASF αιγυπτον G2532 CONJ και   N-ASF αιθιοπιαν G2532 CONJ και   N-ASF σοηνην G5228 PREP υπερ G4771 P-GS σου
    4 G575 PREP αφ G3739 R-GSM ου G1784 A-NSM εντιμος G1096 V-AMI-2S εγενου G1726 ADV εναντιον G1473 P-GS μου G1392 V-API-2S εδοξασθης   CONJ καγω G4771 P-AS σε G25 V-AAI-1S ηγαπησα G2532 CONJ και G1325 V-FAI-1S δωσω G444 N-APM ανθρωπους G4183 A-APM πολλους G5228 PREP υπερ G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G758 N-APM αρχοντας G5228 PREP υπερ G3588 T-GSF της G2776 N-GSF κεφαλης G4771 P-GS σου
    5 G3165 ADV μη G5399 V-PMD-2S φοβου G3754 CONJ οτι G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G1510 V-PAI-1S ειμι G575 PREP απο G395 N-GPF ανατολων G71 V-FAI-1S αξω G3588 T-ASN το G4690 N-ASN σπερμα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G575 PREP απο G1424 N-GPF δυσμων G4863 V-FAI-1S συναξω G4771 P-AS σε
    6   V-FAI-1S ερω G3588 T-DSM τω   N-DSM βορρα G71 V-PAD-2S αγε G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G3047 N-DSM λιβι G3165 ADV μη G2967 V-PAD-2S κωλυε G71 V-PAD-2S αγε G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G1473 P-GS μου G575 PREP απο G1065 N-GSF γης   ADV πορρωθεν G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G2364 N-APF θυγατερας G1473 P-GS μου G575 PREP απ   A-GPM ακρων G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    7 G3956 A-APM παντας G3745 A-NPM οσοι   V-RMI-3P επικεκληνται G3588 T-DSN τω G3686 N-DSN ονοματι G1473 P-GS μου G1722 PREP εν G1063 PRT γαρ G3588 T-DSF τη G1391 N-DSF δοξη G1473 P-GS μου G2680 V-AAI-1S κατεσκευασα G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G4111 V-AAI-1S επλασα G2532 CONJ και G4160 V-AAI-1S εποιησα G846 D-ASM αυτον
    8 G2532 CONJ και G1806 V-AAI-1S εξηγαγον G2992 N-ASM λαον G5185 A-ASM τυφλον G2532 CONJ και G3788 N-NPM οφθαλμοι G1510 V-PAI-3P εισιν G5615 ADV ωσαυτως G5185 A-NPM τυφλοι G2532 CONJ και G2974 A-NPM κωφοι G3588 T-APN τα G3775 N-APN ωτα G2192 V-PAPNP εχοντες
    9 G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G1484 N-NPN εθνη G4863 V-API-3P συνηχθησαν G260 ADV αμα G2532 CONJ και G4863 V-FPI-3P συναχθησονται G758 N-NPM αρχοντες G1537 PREP εξ G846 D-GPN αυτων G5100 I-NSM τις G312 V-FAI-3S αναγγελει G3778 D-APN ταυτα G2228 CONJ η G3588 T-APN τα G1537 PREP εξ G746 N-GSF αρχης G5100 I-NSM τις G312 V-FAI-3S αναγγελει G4771 P-DP υμιν G71 V-AAD-3P αγαγετωσαν G3588 T-APM τους G3144 N-APM μαρτυρας G846 D-GPN αυτων G2532 CONJ και G1344 V-APD-3P δικαιωθητωσαν G2532 CONJ και   V-AAD-3P ειπατωσαν G227 A-APN αληθη
    10 G1096 V-AMD-2P γενεσθε G1473 P-DS μοι G3144 N-NPM μαρτυρες   CONJ καγω G3144 N-NSM μαρτυς G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3816 N-NSM παις G3739 R-ASM ον   V-AMI-1S εξελεξαμην G2443 CONJ ινα G1097 V-AAD-2P γνωτε G2532 CONJ και G4100 V-AAS-2P πιστευσητε G2532 CONJ και G4920 V-AAS-2P συνητε G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G1715 PREP εμπροσθεν G1473 P-GS μου G3364 ADV ουκ G1096 V-AMI-3S εγενετο G243 D-NSM αλλος G2316 N-NSM θεος G2532 CONJ και G3326 PREP μετ G1473 P-AS εμε G3364 ADV ουκ G1510 V-FMI-3S εσται
    11 G1473 P-NS εγω G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν   PREP παρεξ G1473 P-GS εμου G4982 V-PAPNS σωζων
    12 G312 V-AAI-1S ανηγγειλα G2532 CONJ και G4982 V-AAI-1S εσωσα G3679 V-AAI-1S ωνειδισα G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G1722 PREP εν G4771 P-DP υμιν G245 A-NSM αλλοτριος G4771 P-NP υμεις G1473 P-DS εμοι G3144 N-NPM μαρτυρες   CONJ καγω G3144 N-NSM μαρτυς G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος
    13 G2089 ADV ετι G575 PREP απ G746 N-GSF αρχης G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G1473 P-GS μου G1807 V-PMPNS εξαιρουμενος G4160 V-FAI-1S ποιησω G2532 CONJ και G5100 I-NSM τις G654 V-FAI-3S αποστρεψει G846 D-ASN αυτο
    14 G3778 ADV ουτως G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G3084 V-PMPNS λυτρουμενος G4771 P-AP υμας G3588 T-NSM ο G40 A-NSM αγιος G2474 N-PRI ισραηλ   PREP ενεκεν G4771 P-GP υμων G649 V-FAI-1S αποστελω G1519 PREP εις G897 N-ASF βαβυλωνα G2532 CONJ και   V-FAI-1S επεγερω G3956 A-APM παντας G5343 V-PAPAP φευγοντας G2532 CONJ και G5466 N-NPM χαλδαιοι G1722 PREP εν G4143 N-DPN πλοιοις G1210 V-FPI-3P δεθησονται
    15 G1473 P-NS εγω G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-NSM ο G40 A-NSM αγιος G4771 P-GP υμων G3588 T-NSM ο   V-AAPNS καταδειξας G2474 N-PRI ισραηλ G935 N-ASM βασιλεα G4771 P-GP υμων
    16 G3778 ADV ουτως G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G1325 V-PAPNS διδους G3598 N-ASF οδον G1722 PREP εν G2281 N-DSF θαλασση G2532 CONJ και G1722 PREP εν G5204 N-DSN υδατι G2478 A-DSN ισχυρω G5147 N-ASF τριβον
    17 G3588 T-NSM ο G1806 V-AAPNS εξαγαγων G716 N-APN αρματα G2532 CONJ και G2462 N-ASM ιππον G2532 CONJ και G3793 N-ASM οχλον G2478 A-ASM ισχυρον G235 CONJ αλλα G2837 V-API-3P εκοιμηθησαν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G450 V-FMI-3P αναστησονται G4570 V-API-3P εσβεσθησαν G3739 ADV ως G3043 N-ASN λινον G4570 V-RMPAS εσβεσμενον
    18 G3165 ADV μη G3421 V-PAD-2P μνημονευετε G3588 T-APN τα G4413 A-APN πρωτα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G744 A-APN αρχαια G3165 ADV μη G4817 V-PMD-2P συλλογιζεσθε
    19 G2400 INJ ιδου G4160 V-PAI-1S ποιω G2537 A-APN καινα G3739 R-APN α G3568 ADV νυν G393 V-FAI-3S ανατελει G2532 CONJ και G1097 V-FMI-2P γνωσεσθε G846 D-APN αυτα G2532 CONJ και G4160 V-FAI-1S ποιησω G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2048 N-DSF ερημω G3598 N-ASF οδον G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G504 A-DSF ανυδρω G4215 N-APM ποταμους
    20 G2127 V-FAI-3S ευλογησει G1473 P-AS με G3588 T-NPN τα G2342 N-NPN θηρια G3588 T-GSM του G68 N-GSM αγρου   N-NPF σειρηνες G2532 CONJ και G2364 N-NPF θυγατερες   N-GPM στρουθων G3754 CONJ οτι G1325 V-AAI-1S εδωκα G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2048 N-DSF ερημω G5204 N-ASN υδωρ G2532 CONJ και G4215 N-APM ποταμους G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G504 A-DSF ανυδρω G4222 V-AAN ποτισαι G3588 T-ASN το G1085 N-ASN γενος G1473 P-GS μου G3588 T-ASN το G1588 A-ASN εκλεκτον
    21 G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G3739 R-ASM ον   V-AMI-1S περιεποιησαμην G3588 T-APF τας G703 N-APF αρετας G1473 P-GS μου G1334 V-PMN διηγεισθαι
    22 G3364 ADV ου G3568 ADV νυν G2564 V-AAI-1S εκαλεσα G4771 P-AS σε G2384 N-PRI ιακωβ G3761 CONJ ουδε G2872 V-AAN κοπιασαι G4771 P-AS σε G4160 V-AAI-1S εποιησα G2474 N-PRI ισραηλ
    23 G3364 ADV ουκ G1473 P-DS εμοι G4263 N-APN προβατα G3588 T-GSF της   N-GSF ολοκαρπωσεως G4771 P-GS σου G3761 CONJ ουδε G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2378 N-DPF θυσιαις G4771 P-GS σου G1392 V-AAI-2S εδοξασας G1473 P-AS με G3761 CONJ ουδε   A-ASM εγκοπον G4160 V-AAI-1S εποιησα G4771 P-AS σε G1722 PREP εν G3030 N-DSM λιβανω
    24 G3761 CONJ ουδε G2932 V-AMI-2S εκτησω G1473 P-DS μοι G694 N-GSN αργυριου G2368 N-ASN θυμιαμα G3761 CONJ ουδε G3588 T-ASN το   N-ASN στεαρ G3588 T-GPF των G2378 N-GPF θυσιων G4771 P-GS σου G1937 V-AAI-1S επεθυμησα G235 CONJ αλλα G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G266 N-DPF αμαρτιαις G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G93 N-DPF αδικιαις G4771 P-GS σου G4291 V-AAI-1S προεστην G4771 P-GS σου
    25 G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3588 T-NSM ο G1813 V-PAPNS εξαλειφων G3588 T-APF τας G458 N-APF ανομιας G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G3403 V-FPI-1S μνησθησομαι
    26 G4771 P-NS συ G1161 PRT δε G3403 V-APD-2S μνησθητι G2532 CONJ και G2919 V-APS-1P κριθωμεν G3004 V-PAD-2S λεγε G4771 P-NS συ G3588 T-APF τας G458 N-APF ανομιας G4771 P-GS σου G4413 A-B πρωτος G2443 CONJ ινα G1344 V-APS-2S δικαιωθης
    27 G3588 T-NPM οι G3962 N-NPM πατερες G4771 P-GP υμων G4413 A-B πρωτοι G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G758 N-NPM αρχοντες G846 D-GPM αυτων   V-AAI-3P ηνομησαν G1519 PREP εις G1473 P-AS εμε
    28 G2532 CONJ και G3392 V-AAI-3P εμιαναν G3588 T-NPM οι G758 N-NPM αρχοντες G3588 T-APN τα G40 A-APN αγια G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G1325 V-AAI-1S εδωκα   V-AAN απολεσαι G2384 N-PRI ιακωβ G2532 CONJ και G2474 N-PRI ισραηλ G1519 PREP εις G3680 N-ASM ονειδισμον