John 1:1-3

ManxGaelic(i) 1 Ayns y toshiaght va'n Goo, as va'n Goo marish Jee, as va'n Goo Jee. 2 Va'n Goo cheddin ayns y toshiaght marish Jee. 3 Liorishyn va dy chooilley nhee er ny yannoo; as n'egooish cha row nhee erbee jeant va er ny yannoo;