Ecclesiastes 12:8-10

Norwegian(i) 8 Bare idelig tomhet, sier predikeren; alt er tomhet. 9 For øvrig er å si at predikeren var en vismann, og at han også lærte folket kunnskap og prøvde og gransket; han laget mange ordsprog. 10 Predikeren søkte å finne liflige ord, og skrevet er her hvad riktig er, sannhets ord.