Ecclesiastes 1:2

Norwegian(i) 2 Bare tomhet, sier predikeren, bare idelig tomhet! Alt er tomhet.