James 1:15

Norwegian(i) 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.