Psalms 33:6-9

Norwegian(i) 6 Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. 7 Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus. 8 All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike! 9 For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der.