Psalms 89:12

Norwegian(i) 12 Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det - du har grunnfestet dem;