1 Kings 6:17

PBG(i) 17 A na czterdzieści łokci był sam dom, to jest, kościół przed świątnicą.