1 Samuel 15:7

PBG(i) 7 I pojmał Agaga, króla Amalekitów, żywego, a wszystek lud pobił ostrzem miecza.