Deuteronomy 4:44

PBG(i) 44 Tenci jest zakon, który przedłożył Mojżesz synom Izraelskim.