Ecclesiastes 12:8

PBG(i) 8 Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, a wszystko marność.