Ecclesiastes 1:1

PBG(i) 1 Słowa kaznodziei, syna Dawidowego, króla w Jeruzalemie.