Ecclesiastes 1:2

PBG(i) 2 Marność nad marnościami, powiedział kaznodzieja; marność nad marnościami, i wszystko marność.