Ezra 2:56

PBG(i) 56 Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pocheret Hasebaim, synów Ami;