Jeremiah 1:4

PBG(i) 4 Stało się mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc