Matthew 23:19

PBG(i) 19 Głupi i ślepi! albowiem cóż większego jest? dar, czyli ołtarz, który poświęca dar?