Nehemiah 12:14

PBG(i) 14 Z Melchowego Jonatan, z Sechanijaszowego Józef;