Psalms 124:8

PBG(i) 8 Wspomożenie nasze w imieniu Pańskiem, który stworzył niebo i ziemię.