Psalms 148:5

PBG(i) 5 Chwalcie imię Pańskie; albowiem on rozkazał, a stworzone są.