Romans 7:24

PBG(i) 24 Nędznyż ja człowiek! Któż mię wybawi z tego ciała śmierci?