Romans 8:20

PBG(i) 20 Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał,