1 Corinthians 10:28

Romanian(i) 28 Dar dacă vă spune cineva:,,Lucrul acesta a fost jertfit idolilor``, să nu mîncaţi, din pricina celui ce v'a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci,,al Domnului este pămîntul şi tot ce cuprinde el.``