Ecclesiastes 12:8-10

Romanian(i) 8 O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune. 9 Pe lîngă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adîncit şi a întocmit un mare număr de zicători. 10 Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute, şi să scrie întocmai cuvintele adevărului.