Nehemiah 10:27

Rotherham(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.