Acts 17:13

TR(i)
  13 G5613 ADV ως G1161 CONJ δε G1097 (G5627) V-2AAI-3P εγνωσαν G3588 T-NPM οι G575 PREP απο G3588 T-GSF της G2332 N-GSF θεσσαλονικης G2453 A-NPM ιουδαιοι G3754 CONJ οτι G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G960 N-DSF βεροια G2605 (G5648) V-2API-3S κατηγγελη G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G3972 N-GSM παυλου G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2064 (G5627) V-2AAI-3P ηλθον G2546 ADV-C κακει G4531 (G5723) V-PAP-NPM σαλευοντες G3588 T-APM τους G3793 N-APM οχλους
ERV(i) 13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was proclaimed of Paul at Beroea also, they came thither likewise, stirring up and troubling the multitudes.