Luke 19:47

TR(i)
  47 G2532 CONJ και G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1321 (G5723) V-PAP-NSM διδασκων G3588 T-ASN το G2596 PREP καθ G2250 N-ASF ημεραν G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2411 N-DSN ιερω G3588 T-NPM οι G1161 CONJ δε G749 N-NPM αρχιερεις G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G1122 N-NPM γραμματεις G2212 (G5707) V-IAI-3P εζητουν G846 P-ASM αυτον G622 (G5658) V-AAN απολεσαι G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4413 A-NPM πρωτοι G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου
ERV(i) 47 And he was teaching daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the principal men of the people sought to destroy him: