Mark 8:33

TR(i)
  33 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G1994 (G5651) V-2APP-NSM επιστραφεις G2532 CONJ και G1492 (G5631) V-2AAP-NSM ιδων G3588 T-APM τους G3101 N-APM μαθητας G846 P-GSM αυτου G2008 (G5656) V-AAI-3S επετιμησεν G3588 T-DSM τω G4074 N-DSM πετρω G3004 (G5723) V-PAP-NSM λεγων G5217 (G5720) V-PAM-2S υπαγε G3694 ADV οπισω G3450 P-1GS μου G4567 N-VSM σατανα G3754 CONJ οτι G3756 PRT-N ου G5426 (G5719) V-PAI-2S φρονεις G3588 T-APN τα G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G235 CONJ αλλα G3588 T-APN τα G3588 T-GPM των G444 N-GPM ανθρωπων
ERV(i) 33 But he turning about, and seeing his disciples, rebuked Peter, and saith, Get thee behind me, Satan: for thou mindest not the things of God, but the things of men.