Matthew 15:4

TR(i)
  4 G3588 T-NSM ο G1063 CONJ γαρ G2316 N-NSM θεος G1781 (G5662) V-ADI-3S ενετειλατο G3004 (G5723) V-PAP-NSM λεγων G5091 (G5720) V-PAM-2S τιμα G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G4675 P-2GS σου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G3384 N-ASF μητερα G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G2551 (G5723) V-PAP-NSM κακολογων G3962 N-ASM πατερα G2228 PRT η G3384 N-ASF μητερα G2288 N-DSM θανατω G5053 (G5720) V-PAM-3S τελευτατω
ERV(i) 4 For God said, Honour thy father and thy mother: and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death.